Stlpova vrtacka VS 32 B

Sloupova vrtacka VS32 B
velmi dobry stav, mozno odskusat, vybava: zverak