Pila pasova Bomar STG 220 DG

Pila pasova Bomar STG 220DG
dobry stav, mozno odskusat