Pila pasova Bomar STG 220 G

Pila pasova Bomar STG 220G
dobry stav, mozno odskusat